+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Hermed indkaldelse til generalforsamling

Dato: 13/03/2022

Hermed indkaldelse til generalforsamling

Kære medlem af Dansk - Albansk Forening

Hermed indkaldelse til generalforsamling
søndag den 20. marts 2022 kl. kl. 15.00 - ca. 17.00

Generalforsamlingen holdes i Herlev medborgerhus (lokale 4), Herlevgårdsvej 18 - 20 2730 Herlev.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant - alle modtager genvalg
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Kemal Libohova fortælle om et centralt århundrede i Albaniens historie.

I årene 1890 - 1990 skabtes jo grundlaget for det Albanien vi kender i dag.

Kemal Libohova vil illustrere udviklingen ved at inddrage sine bedsteforældres liv og arbejde i sit foredrag:

Mufid bey Libohova og Olga Schweitzer Libohova

Med venlig hilsen og vel mødt

på bestyrelsens vegne

Hans-Georg Nielsen

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram