+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Pressemeddelelse fra albanskkonsulat

Dato: 05/12/2021

Pressemeddelelse fra albanskkonsulat

Behov for bedre gensidigt kendskab og langsigtet politik
50 danskere og herboende albanere havde trodset det triste søndagsvejr og Covid19 og var mødt frem i Herlev Medborgerhus for at styrke det dansk – albanske samarbejde.

- Det albanske samfund er i disse år præget af politiske, juridiske og økonomiske reformer. Reformerne erkendes af albanerne som nødvendige for på sigt at opnå det tilstræbte medlemskab af EU.

Kursen mod EU påvirker ikke kun albanernes hverdag, men også holdninger, arkitektur og kultur generelt.
- Der har været kontakter mellem Danmark og Albanien i århundreder.

Danske regeringer har, efter at man i en årrække har støttet Albaniens udvikling såvel økonomisk som med politikudvikling, herunder med etableringen af en ombudsmandsfunktion, valgt at nedprioritere indsatsen. Man nedlagde således for et par år siden beklageligvis ambassaden i Tirana.

- Dansk - Albansk Forenings opgave vil bl.a. være at fremme danskernes, herunder danske politikeres, kendskab til og forståelse for den hastige udvikling ikke kun i Albanien, men i hele Vestbalkan.

Dette gælder ikke kun den politiske udvikling, herunder Albaniens og de øvrige lande på Vestbalkans ønske om medlemskab af EU-fællesskabet, men også at gøre opmærksom på de økonomiske muligheder og udfordringer som det vestbalkanske marked på ca. 20 millioner mennesker udgør.

Deltagerne på det stiftende møde var enige om, at der er mange lighedspunkter mellem Danmark og Albanien.

Begge lande hører i EU sammenhæng til gruppen af mindre lande som har brug for partnere til at fremme deres politik. Desuden minder den danske og den albanske selvironiske humor ikke så lidt om hinanden.

- Det stiftende møde indledtes med en præcis analyse af udviklingen i Albanien samt på Vestbalkan fra tidligere ambassadør i Tirana, Karsten Ankjær Jensen.

- På mødet valgtes en bestyrelse på 5 medlemmer med albansk honorær konsul i Gentofte / København og jurist Hans - Georg Nielsen som formand.
Bestyrelsen skal nu realisere de på mødet drøftede planer på det kulturelle, det kommercielle og det politiske område.
- Den 28. november 1912 erklærede Albanien sig selvstændig efter ca. 450 års osmannisk styre af landet.
- Situationen i Vesteuropa og på Vestbalkan var dengang som nu, 109 år senere, yderst kompleks og kræver gensidig forståelse og langsigtede, bærbare løsninger.

- Man kan læse bl.a. om udviklingen i de mangesidede dansk – albanske kontakter siden år 1081 til dato på konsulatets hjemmeside albanskkonsulat.dk.

Hellerup, den 29.11.2021
Hans-Georg Nielsen
Tlf.: 2048 5063
E- mail: konsulat@albanskkonsulat.dk

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram