+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Torsdag den 29. september 2022 kl. 17.00 kan du møde Përparim Kalo - Danmarks repræsentant i Tirana.
Përparim Kalo vil tale om den politiske, erhvervsmæssige og kulturelle situation i Albanien og på Vestbalkan.
Sted: Hellerup Sognegård, Margrethe 7B, 2900 Hellerup.

Mødet holdes på engelsk.
Der serveres en let forfriskning under mødet.
Der kræves tilmelding til mødet: Du tilmelder dig her på DAFs hjemmeside https://albanske.dk/kontakt-os/

 

Om Përparim Kalo:

Jurist, grundlagde i 1994 advokatfirmaet Kalo & Associates. Se https://www.kalo-attorneys.com/
Kalo & Associates er specialister i erhvervsjura og har kontorer i Tirana og i Pristina.
Advokat for den danske ambassade indtil nedlæggelse af ambassaden i 2017.
Dansk honorær konsul i Tirana fra 2017.
Kunstsamler og kunsthandler. Galeria Kalo satser primært på støtte til ny albansk kunst.
Dommer i den Albanske forfatningsdomstol 2021 – 2022.
Foreslået af NGOér og erhvervsorganisationer som kandidat til posten som Albaniens præsident ved præsidentskiftet i 2022.

Se: https://www.tiranatimes.com/?p=152284

 

Vel mødt! 

Hvordan kan man øge samhandlen mellem Albanien og Danmark?
Vi starter med at mødes torsdag den 18. august 2022 kl. 17.00 - 19.00 på Gentofte
Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup

Program:

1. Velkomst og orientering v. DAFs formand Hans-Georg Nielsen

2. Danmark på Vestbalkan - muligheder og problemer.
The Danish Trade Council - Croatia/Slovenia/Albania/Kosovo (Via web link fra Zagreb)
v. Zarko Masanovic Head of Trade Department

3. To konkrete bud på hvad der skal til:

Hvordan øges importen fra Albanien? Dhimiter Zaka, grossist i København, La Mia Scampa

Hvordan øges albansk eksport? Hans - Georg Nielsen, formand for DAF

Pause.

4. Paneldebat om eksport. Panelet består af:
Karsten Ankjær Jensen, tidligere Dansk ambassadør i Tirana,
Bersant Hobdari, Lektor på CBS,
John Aagaard, tidligere eksportchef i SMVdanmark
Hans-Georg Nielsen, DAF formand

5. Opsummering og de næste skridt. v. Hans-Georg Nielsen

6. Afslutning og tak for i dag v/ Albaniens ambassadør Elida Petoshati

Tilmelding til mødet:

Send en e-mail med navn og tlf. nummer til konsulat@albanskkonsulat.dk 

Dansk Albansk Forening holder erhvervstræf i Hellerup den 18. august 2022 kl. 17-19

Dansk Albansk Forening har til formål at styrke båndene mellem Danmark og Albanien. Denne gang gælder det eksport og import mellem de to lande. Vi sætter spot på hvordan det ser ud i dag, dvs. hvor meget samhandel er der?
Samtidig får vi besøg af erhvervsfolk, der vil fortælle om deres erfaringer med at drive forretning. Albanere i Danmark og danskere i Albanien. Der vil være et glas vin/øl og snacks og god mulighed for at netværke. Nærmere information følger, når vi kommer tættere på, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. Og fortæl gerne en god kollega eller kontakt om foreningen.

Læs mere om Dansk Albansk Forening på Albanske.dk

Af Albansk honorær konsul og formand for Dansk – Albansk Forening, cand.jur. Hans-Georg Nielsen

Hjemvendt fra sit besøg i Kyiv forklarer statsminister Mette Frederiksen den 23. april i et interview i Politiken, at vi er nødt til at være mere orienteret om hvad der sker på Balkan. Hun minder om, at vi på Balkan oplevede den anden blodige konflikt i vor tid, og hvor hun nu ser tiltagende destabilisering.

Statsministerens betragtninger om Balkan skal ses i lyset af debatten om ophævelsen af det danske forsvarsforbehold og dermed Danmarks mulige fuldtonede bidrag til det europæiske forsvarssamarbejde i EU - regi.

I den forbindelse forestiller statsministeren sig, at EU kan være nødt til at ”rykke ind på Balkan” og dermed afløse Nato som fredsskaber i området ”hvis situationen på Balkan yderligere forværres”.

Ifølge Mette Frederiksen vil det være ”helt naturligt først og fremmest af hensyn til civilbefolkningen på Balkan men også af hensyn til os selv, at Danmark påtaget sig et ansvar” via EU's militære samarbejde.

Det kan kun hilses velkomment, at statsministeren finder det nødvendigt at Danmark er mere orienteret om hvad der sker på Balkan. Det er klogt og det fortjener de ca. 21 mio. mennesker som bor på Vestbalkan.

Som situationen er nu, så har Danmark nærmest vendt store dele af Balkan ryggen. For et par år siden nedlagde man en velfungerende og relativt billig ambassade i Albaniens hovedstad Tirana og flyttede ansvaret til ambassaden i Wien. De endnu ret beskedne handelsmæssige relationen blev flyttet til ambassaden i Kroatien.

Danmark er heller ikke direkte repræsenteret med ambassader i Kosova, Montenegro, Slovenien og Bosnien – Hercegovina men trods alt i Serbien og i EU- medlemslandet Bulgarien.

Det hører med til billedet, at såvel Montenegro og Serbien i henholdsvis 2012 og 2014 har indledt medlemsskabsforhandlinger med EU.

Albanien er siden 2009 medlem af Nato og Albanien er p.t. medlem af FNs sikkerhedsråd.

For 8 år siden, altså i 2014, blev Albanien anerkendt som EU kandidatland. Forhandlingerne om medlemskab er dog – trods EU – kommissionens gentagne og klare anbefaling - ikke indledt, fordi et mindre antal lande, herunder især Nederlandene, Danmark og Frankrig gentagne gange har modsat sig dette.

P.t. blokeres EU - forhandlingerne med Albanien og Nord Makedonien af Bulgarien som mener at have et kulturpolitisk udestående med Nordmakedonien.

Til gengæld har især Tyskland de senere år tydeligvis været opmærksom på vigtigheden af at knytte Vestbalkan politisk tættere til EU for at forebygge mulige nye konflikter på Vestbalkan og har derfor advokeret for indledning af reelle medlemskabsforhandlinger med Nord Makedonien og Albanien.

Det er derfor al ære værd, at statsministeren nu erkender, at der er behov for en dansk fokus på Balkanlandene og hvem ved, i værste tilfælde en dansk EU – fredsskabende indsats i forhold til Balkan.

Det er som bekendt altid lettere at være bagklog end at være visionær og tænke strategisk. Men opfattelsen blandt mange politiske kommentatorer på Balkan er, at netop et større politisk fokus på Vestbalkans ønske om medlemskab af EU muligvis vil kunne sikre, at de konflikter som statsministeren frygter, ikke vokser sig så store, at en militær indsats vil kunne blive nødvendig.
EU-midler har strømmet til Balkan i rigt mål og har haft stor betydning for især udviklingen af landenes infrastruktur. Men penge er jo som bekendt ikke alt. For bl.a. Albanien er målet at blive anerkendt som et europæisk land på linje med for eksempel Danmark.

Den albanske premierminister Edi Rama har udtrykt dette ønske meget klart. Albanien vil aldrig opgive drømmen om at blive medlem af EU, altså at blive et ligeværdigt medlem af det europæiske fællesskab. Det er lige meget hvor længe det skal vare før EU-landene kaster gamle fordomme ovebord og tager sig sammen til at samle alle europæiske lande i EU.

I ”ventetiden” har Albanien været frontløber for projekt ”Open Balkan” – tidligere kaldet Mini Schengen. Der er tale om et dristigt forsøg på sammen med Serbien og Nordmakedonien at etablere et regionalt frihandelsområde for i ventetiden at styrke regionens økonomiske udvikling og med den klare målsætning også at få Kosova, Bosnien – Hercegovina og Montenegro med i samarbejdet.
Problemet er bare, at såvel Kosova (manglende serbisk anerkendelse), Montenegro (problemer med den serbiske ortodokse kirke) og Bosnien-Hercegovina (Republika Srpska) har uløste problemer med rod i fortiden med Serbien, kombineret med frygt for serbisk dominans.

Så selvom der – trods problemerne - er en vis optimisme for Open Balkan initiativet at spore, så er det også klart, at EU-medlemskab er målet per se.

EU - kommissær Olivér Várhelyi, kommissær for naboskabspolitik og udvidelse, besøgte den 28. april 2022 Tirana. Under pressekonferencen efter hans møde med premierminister Edi Rama var især 2 emner i fokus. Først og fremmest det fælles håb om at Bulgarien ophæver sit veto således, at der kan gives grønt lys for forhandlinger i juni måned 2022 og dernæst Ramas oplysning om, at Open Balkan initiativet fortsætter, muligvis fremtidigt med deltagelse af Montenegro.

Alle er klar over, at medlemskabsforhandlinger vil tage ganske lang tid, måske for nogens vedkommende 5 år eller mere. Men det er vel kun et særdeles godt argument for at komme i gang.
De omfattende 35 ”kapitler” hvert kandidatland skal forhandle og afklare med EU bygger som bekendt på ”Københavnskriterierne” som blev vedtaget i den 6. juni 2012 i København.

Også derfor kan man sige, at Danmark har en særlig forpligtelse til at arbejde for at processen kommer i gang, henholdsvis kommer op i fart. Og for at kunne det, er der behov for et solidt og tæt fokus på såvel den politiske, den kulturelle som den økonomiske udvikling på Balkan.

København den 27. marts 2022

 

Dansk-Albansk Forening

Referat af generalforsamlingen

den 20. marts 2022 kl. 15.00 i Herlev Medborgerhus

 

Fremmødte fra bestyrelsen: Ixhet Lutfiu, Hans-Georg Nielsen, Linda Kabashi, Claudia West Lonning, Safet Seljmanovski

Deltagere: Feride Istogu Gilleberg, Kemal Libohova, Viggo Lærke Madsen, Chati, Ibrahim Xhemajli, Tue Magnussen, Gazmend Salihi, Dhimiter Zaka, Morten Johannsen, Niels Henrik Hooge, Almira Pajenga og Arian Muka.

Gæster: Ambassadør Elida Petoshati samt ambassadør Karsten A. Jensen.

Referent: Linda Kabashi

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
  2.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3.  Bestyrelsens beretning ved formanden
  4.  Aflæggelse af revideret regnskab og budget
  5.  Behandling af indkomne forslag
  6.  Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
  7.  Godkendelse af budget
  8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant - alle modtager genvalg
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt

 

Formand Hans-Georg Nielsen bød velkommen og oplyste at foreningen nu har 62 betalende medlemmer.

Han fortalte, at DAF havde inviteret den albanske ambassadør Elida Petoshati, Kosovas konsul Mentor Halilaj og Nordmakedoniens ambassadør Faton Bejta og at Elida Petoshati havde meldt tilbage, at hun deltager.

 

 1. Der blev spurgt til, om dagsordenen indeholder et punkt der beskriver bestyrelsens kommende arbejde. Hans-Georg svarede, at det er inkluderet i bestyrelsens beretning (punkt 3).
 2. Hans Georg blev valgt som dirigent og Linda Kabashi som referent. Enighed om, at der vælges stemmetællere senere på mødet, hvis dette blev relevant.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne.

 1. Hans-Georg fortalte, hvordan bestyrelsen siden stiftelsen i ultimo november, har brugt en stor del af energien på det praktiske der er forbundet med at starte en forening op. Herunder at få oprettet en erhvervskonto, hvilket ikke har været helt nemt. Han fortalte også, at bestyrelsen har arbejdet med hjemmesiden og holdt en del møder herom. Vi er nu ved finpudsningen. Noget af dét bestyrelsen stadig diskuterer er forsidefotoet og, om vi skal skifte det ud til noget andet der i højere grad kendetegner Albanien. Hvordan kan man med ét billede skildre hvad Albanien er? Bestyrelsen modtager gerne idéer til dette.

Bestyrelsen har nu har fået overskud til at arbejde på foreningens aktiviteter. Bestyrelsen har delt opgaven op mellem sig.

Hans-Georg fortalte, at han havde fået en aftale om et foredrag med arkitekt Bjarke Ingels om tilblivelsen af det nye albanske nationalteater i Tirana. Bjarke Ingels er dog nu flyttet til U.S.A., så vi må derfor finde en relevant erstatning via BIGs foredragsafdeling.

Hans-Georg fortalte også, at han overvejer at arrangere en diskussions-/informationsaften om Open Balkan-projektet, som Albanien, Serbien og Nordmakedonien p.t. deltager i. Temaet kunne være hvordan man kan samarbejde om at få EU - medlemskabet til at ske hurtigere.

Derudover vil Hans-Georg arbejde på aktiviteter, der har fokus på at fremme erhvervssamarbejdet mellem Albanien og Danmark med henblik på at øge den albanske eksport til Danmark.

Safet og Claudia fortalte, at de arbejder på at få jazzmusiker Elina Duni til Danmark, og at hun havde sagt ja til at komme i november eller december. De var nu i gang med at få detaljerne på plads og søge sponsorer og fonde. De har talt med Gentofte Hovedbibliotek, som gerne ville huse arrangementet. Alternativt ville lokationen blive Herlev Medborgerhus.

Safet fortalte, at han vil arbejde på at få arrangeret et foredrag med kok og Noma-ejer, hvor fokus kan være på, hvad der inspirerer ham i den albanske kultur.

Claudia fortalte, at hun ville prøve at få forfatter Ismail Kadare til Danmark og er ved at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre, bl.a. gennem hans danske forlag.

Linda og Ixhet fortalte, at de arbejder på at få arrangeret en filmfremvisning af ‘Hive’, som er Kosova-albansk produceret og har vundet internationale priser. De vil forsøge at få instruktøren Blerta Basholli og/eller hovedrolleindehaveren Yllka Gashi til Danmark og fortælle om filmen.

Feride Gillesberg fortalte om koncerten den 6. maj 2022 med albanske folkesange arrangeret af Lola Gjoka - den første albanske pianist. Musikken er en smuk kombination af albansk folkemusik og klassisk musik.

Hans-Georg spurgte forsamlingen, om de havde forslag til aktiviteter.

Der blev givet udtryk for, at foreningen skulle beskæftige sig med Danmarks fængselsaftale med Kosova, som har været et stort emne i medierne og, at foreningen burde starte en kampagne for, at Kosova bliver anerkendt globalt som en selvstændig stat.

Hans-Georg svarede, at det efter hans mening ikke er foreningens opgave at markere en politisk holdning men, at vi godt kan afholde debatmøder. Dog er det meget svært for os at komme i kontakt med den konsulære repræsentation for Kosova i Danmark.

Det blev foreslået at invitere professor og forfatter Lea Ypi, hvor hun kan fortælle om sin bog ‘Fri’ som også er udgivet på dansk. Det blev nævnt, hun allerede har været i København til et arrangement og, at det ville have været oplagt for foreningen at arrangere et foredrag med hende i den forbindelse.

Hans-Georg er enig i, at Lea Ypi ville have været en god mulighed, men gjorde opmærksom på, at vi ikke var så langt fremme med foreningen på daværende tidspunkt.

Det blev foreslået at arrangere et foredrag med udenrigsminister Jeppe Kofoed, som har rejst en del på Balkan. Hans-Georg er enig i, at det vil være en god idé på et tidspunkt men, at vi lige skal sikre os, at vi har en medlemskreds der er stor nok. Hans-Georg tilføjede at arrangementet om ‘Open Balkan’ også kunne indeholde Jeppe Kofoed.

Der blev udtrykt, at vi skal være realistiske med aktiviteterne i vores lille forening – og ikke hypotetiske.

Der blev efterlyst et referat af det stiftende møde.

Det blev foreslået at lægge links til albansk musik på foreningens hjemmeside og eventuelt opskrifter fra René Redzepi.

Det blev foreslået at holde et arrangement hvor Claudia præsenterer sin bog ‘Skakmesteren fra Tirana’.

Det blev foreslået, at vi kan indgå et samarbejde med det svensk-albanske kultursamfund i Sydsverige.

Det blev foreslået at invitere tidligere Unmik-leder Søren Jessen Petersen til et arrangement – enten et foredrag eller som deltager i et debatforum. Han har været involveret i Kosovas selvstændighedsproces og udgivet sine erindringer, hvor han beskriver den meget spændende proces. Hans fokus er på det historiske perspektiv: hvad skete der egentlig? Han bor i USA men har sommerhus i DK.

Det blev foreslået, at vi markerer den albanske stats 110-års fødselsdag den 28. november i år.

Der blev efterlyst et forum, hvor vi kan kommunikere med hinanden og dele idéer, fx på hjemmesiden. Hans-Georg svarede, at vi er ved at se på om der kan laves sådan et forum på hjemmesiden.

Det blev foreslået, at vi også kan arrangere webkonferencer, hvis det er svært at få deltagerne til Danmark. Det kunne fx. være aktuelt med Ismajl Kadare.

Der blev givet udtryk for, at vi også skal lave nogle arrangementer, der tiltrækker de unge.

Hans Georg takkede for de mange input og sagde, at vi har noteret alle faldne bemærkninger, som vil blive drøftet indgående i bestyrelsen.

Ambassadør Elida Petoshati roste bestyrelsen og sagde, at det er rart at se, at vi er gået i operationel mode. Hun takkede bestyrelsen for det frivillige arbejde. Hun nævnte desuden, at ambassaden støtter idéen om at markere den albanske stats 110-års fødselsdag og, at vi bør samarbejde om dette.

 1. Kasserer Safet berettede om foreningens regnskab 2021 og budget 2022. Da vi kun eksisterede i én måned i 2021, og der var 40 tilmeldte på daværende tidspunkt, havde vi en indtægt på 40 x 200 kr. i 2021 og ingen udgifter.

I 2022 regner bestyrelsen med at have udgifter for 77.200 kr., hvilket dog kan variere efter de arrangementer vi får på plakaten. Indtil videre har vi haft udgifter til bankoprettelsen på 3.000 kr. samt nogle mindre udgifter til generalforsamlingen i dag.

Der blev spurgt til, hvor meget vi har i kassen lige nu. Safet svarede, at der var et plus på 19.400 kr. med sponsorer og kontingenter.

Der blev givet udtryk for, at regnskabet burde have været rundsendt inden arrangementet i dag, så forsamlingen kunne godkende det samt at det skulle have været godkendt og underskrevet af revisoren og bestyrelsen.

Hans-Georg svarede, at det burde være sket. Hans-Georg lovede, at regnskabet 2021 bliver tilsendt til alle medlemmer.

 1. Der er ikke modtaget nogen skriftlige forslag fra medlemskredsen.
 2. Hans-Georg mindede om, at vi på den stiftende generalforsamling besluttede, at kontingentet er 200 kr. pr person. Han fortalte, at bestyrelsen efter drøftelse er blevet enige om at bevare dette beløb. Virksomheder betragter vi som sponsorer. Som virksomhed skal man give minimum 2.500 kr. pr. virksomhed, og så kan man få sit firmanavn på hjemmesiden. Beløbene er enstemmigt vedtaget.

Der er nu blevet oprettet en automatisk betalingsfunktion på hjemmesiden, som fungerer fra i dag og gælder for både medlemmer og sponsorer. Det betyder, at man bliver medlem/sponsor, hvis man betaler med det samme, og man bliver samtidig registreret og bogført.

 1. Som aftalt under punkt i 4, bliver det underskrevne regnskab og budget 2022 tilsendt alle medlemmer.
 2. De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Ixhet Lutfiu, Hans-Georg Nielsen, Linda Kabashi, Claudia West Lonning og Safet Seljmanovski. Feride Gillesberg blev genvalgt som suppleant.
 3. Morten Johannsen blev genvalgt som intern revisor.
 4. Der blev opfordret til, at bestyrelsen overvejer, om vi i foreningens navn skal give et symbolsk beløb til Ukraine, som kanaliseres til en albansk eller dansk flygtningeorganisation. Ibrahim Xhemajli vil gerne donere 500 kr. til flygtninge gennem foreningen. Hans Georg svarede, at det drøfter vi i bestyrelsen.

Der blev spurgt til, hvordan vi vil finansiere vores aktiviteter, fx at der kommer en professional sanger til Danmark og optræder. Hans-Georg svarede, at det bliver gennem medlemskontingent og sponsorater.

Foreningens webmaster Chati foreslog, at vi på sponsoratsiden kunne gøre det muligt for albanske virksomheder fra Albanien, Kosova og Makedonien at blive sponsorer.

Hans-Georg understregede, at vi alle har en opgave med at øge medlemskredsen, så vi bliver mere interessante at samarbejde med. Både af politiske og økonomiske årsager.

Det blev foreslået, at der bliver lavet en folder og/eller et visitkort, man kan udlevere til sine kontakter. Et stykke papir man fx. kan have stående i sin forretning.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. ca. 16.30.

Efter generalforsamlingen holdt medlem af foreningen Kemal Libohova et spændende foredrag, hvor han fortalte om et centralt århundrede i Albaniens historie 1890 – 1990 ved at inddrage sine bedsteforældres liv og arbejde: Mufid bey Libohova og Olga Schweitzer Libohova.

Vi takker Kemal for et godt og underholdende foredrag.

 1. marts 2022

Linda Kabashi

Bilag: DAFs regnskab 2021 godkendt af foreningens revisor.

Børn er gratis og der kan forudbetales til mobil pay: 25 12 50 33

Kære medlem af Dansk - Albansk Forening

Hermed indkaldelse til generalforsamling
søndag den 20. marts 2022 kl. kl. 15.00 - ca. 17.00

Generalforsamlingen holdes i Herlev medborgerhus (lokale 4), Herlevgårdsvej 18 - 20 2730 Herlev.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant - alle modtager genvalg
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Kemal Libohova fortælle om et centralt århundrede i Albaniens historie.

I årene 1890 - 1990 skabtes jo grundlaget for det Albanien vi kender i dag.

Kemal Libohova vil illustrere udviklingen ved at inddrage sine bedsteforældres liv og arbejde i sit foredrag:

Mufid bey Libohova og Olga Schweitzer Libohova

Med venlig hilsen og vel mødt

på bestyrelsens vegne

Hans-Georg Nielsen

Koncerten byder på en buket af albanske folkesange arrangeret af den første albanske pianist Lola Gjoka (Aleksi) 1910-1985.

Medvirkende kunstnere fra Albanien: sopran Mariana Leka, sopran Erinda Agolli, tenor Gerald Murrja, bariton Antonio Zefi, pianist Rudina Ciko. Fra Schweiz: pianist Ermira Lefort. Fra Danmark: tenor Stig Fogh Andersen og sopran Feride Gillesberg.

31.12. kl. 13:00
Gratis adgang
Virum Kirke
Kirkebakken 10
2830 Virum

Behov for bedre gensidigt kendskab og langsigtet politik
50 danskere og herboende albanere havde trodset det triste søndagsvejr og Covid19 og var mødt frem i Herlev Medborgerhus for at styrke det dansk – albanske samarbejde.

- Det albanske samfund er i disse år præget af politiske, juridiske og økonomiske reformer. Reformerne erkendes af albanerne som nødvendige for på sigt at opnå det tilstræbte medlemskab af EU.

Kursen mod EU påvirker ikke kun albanernes hverdag, men også holdninger, arkitektur og kultur generelt.
- Der har været kontakter mellem Danmark og Albanien i århundreder.

Danske regeringer har, efter at man i en årrække har støttet Albaniens udvikling såvel økonomisk som med politikudvikling, herunder med etableringen af en ombudsmandsfunktion, valgt at nedprioritere indsatsen. Man nedlagde således for et par år siden beklageligvis ambassaden i Tirana.

- Dansk - Albansk Forenings opgave vil bl.a. være at fremme danskernes, herunder danske politikeres, kendskab til og forståelse for den hastige udvikling ikke kun i Albanien, men i hele Vestbalkan.

Dette gælder ikke kun den politiske udvikling, herunder Albaniens og de øvrige lande på Vestbalkans ønske om medlemskab af EU-fællesskabet, men også at gøre opmærksom på de økonomiske muligheder og udfordringer som det vestbalkanske marked på ca. 20 millioner mennesker udgør.

Deltagerne på det stiftende møde var enige om, at der er mange lighedspunkter mellem Danmark og Albanien.

Begge lande hører i EU sammenhæng til gruppen af mindre lande som har brug for partnere til at fremme deres politik. Desuden minder den danske og den albanske selvironiske humor ikke så lidt om hinanden.

- Det stiftende møde indledtes med en præcis analyse af udviklingen i Albanien samt på Vestbalkan fra tidligere ambassadør i Tirana, Karsten Ankjær Jensen.

- På mødet valgtes en bestyrelse på 5 medlemmer med albansk honorær konsul i Gentofte / København og jurist Hans - Georg Nielsen som formand.
Bestyrelsen skal nu realisere de på mødet drøftede planer på det kulturelle, det kommercielle og det politiske område.
- Den 28. november 1912 erklærede Albanien sig selvstændig efter ca. 450 års osmannisk styre af landet.
- Situationen i Vesteuropa og på Vestbalkan var dengang som nu, 109 år senere, yderst kompleks og kræver gensidig forståelse og langsigtede, bærbare løsninger.

- Man kan læse bl.a. om udviklingen i de mangesidede dansk – albanske kontakter siden år 1081 til dato på konsulatets hjemmeside albanskkonsulat.dk.

Hellerup, den 29.11.2021
Hans-Georg Nielsen
Tlf.: 2048 5063
E- mail: konsulat@albanskkonsulat.dk

Shqip:
Mё 28 Nёntor, nё Kopenhagё u themelua Shoqata Danimarkё-Shqipёri 🇩🇰🇦🇱, me inisiativёn dhe kujdesin e Konsullit tё Nderit tё Shqipёrisё, Hans-Georg Nielsen, shkrimtares daneze Claudia Westh Looning, Linda Kabashi dhe njё grupi tё bashkёatdhetarёve tanё, ndёr tё cilёt Ixhet Lutfiu e Safet Lalucci Selmani. Kёtё sesion pёrurues e nderuan me pjesёmarrjen e tyre njё numёr miqsh danezё, dashamirёs tё Shqipёrisё e tё botёs shqiptare, si edhe pjesёtarё tё komunitetit shqiptar nga Kopenhaga e mё gjerё. Fjalën e hapjes e mbajti Z. Karsten Ankjær Jensen, ish-Ambasador i Danimarkës në Shqipëri, i cili nderoi me pjesëmarrjen e tij si i Ftuar Nderi.
”Vetë shqiptarët janë pasuria dhe atraksioni më i madh i Shqipërisë” - tha Z. Ankjær Jensen. Danezët e shqiptarët kanë shumë të përbashkëta. Ata ngjajnë në karakteristika e mentalitet të cilat i kanë shumë të ngjajshme. Danezët e shqiptarët kanë shumë për t’i ofruar njëri-tjetrit prandaj dhe theksoi rëndësinë e intensifikimit të shkëmbimeve të ndërsjellta.
Z. Ankjær Jensen çmoi politikën e jashtme të Shqipërisë si një shtyllë e stabilitetit në rajon, përgëzoi rolin e saj në NATO si dhe vullnetin për të vepruar përtej mundësive të saj sikurse u tregua, së fundmi, me evakuimet nga Afganistani. Z. Ankjær Jensen shprehu gjithashtu besimin se Shqipëria do të jetë në gjendje të integrohet në Bashkimin Europian sapo BE të nisë negociatat.
Nё vijimёsi tё traditёs, aktivistёt e pёrkushtuar Ibrahim Xhemailji, Ixhet Lutfiu, Bedri Bytyçi, Adnan Aliti organizuan programin festiv pёr Ditёn e Pavarёsisё, me moderimin elegant tё gazetares Belkisa Selmani. Tё pranishmit ndoqёn me emocion grupin e mrekullueshёm tё fёmijёve nёn drejtimin e bashkёatdhetarit tonё tё apasionuar Nevzat Qamili, si dhe plot pjesё tё tjera artistike nga fondi popullor i foklorit tonё. Emocionet i shtoi nderimi qё organizatorёt i bёnё artistit tё talentuar Jimilian Ismaili.
Ambasadorja Elida Petoshati u uroi 28 Nёntorin, Ditёn e Pavarёsisё, tё pranishmёve dhe tё gjithё bashkёatdhetarёve nё Danimarkё. Ajo e vlerёsoi ngritjen e Shoqatёs si njё moment me rёndёsi jo vetёm pёr forcimin e mёtejshёm tё miqёsisё sё konsoliduar shqiptaro-daneze, por edhe pёr nxitjen e lidhjeve tё shumёfishta mes dy popujve tanё.

 

Dansk:
Den 28. november blev Danmark-Albanien Foreningen 🇩🇰🇦🇱 stiftet i København, med initiativ og omsorg fra Albaniens honorære konsul, Hans-Georg Nielsen, den danske forfatter Claudia Westh Looning, Linda Kabashi og en gruppe af vores landsmænd, herunder Ixhet Lutfiu og Safet Lalucci Selmani. Denne åbningssession blev hædret med deltagelse af en række danske venner, glade for Albanien og den albanske verden, samt medlemmer af det albanske samfund fra København og videre. Åbningstalen blev holdt af Danmarks tidligere ambassadør i Albanien, Karsten Ankjaer Jensen, der deltog som Æresgæst.
"Albanerne er selv den største attraktion og aktiv i Albanien" sagde hr. Ankjær Jensen. Albanere og danskere har meget til fælles. Albaneres og danskeres mentalitet og karaktertræk er meget ens. Begge har meget at tilbyde hinanden, og han understregede vigtigheden af ​​at intensivere den gensidige udveksling.
Hr. Ankjær Jensen roste Albaniens udenrigspolitik som en søjle for stabilitet i regionen og roste Albaniens rolle i NATO og Albaniens vilje til også at gå den ekstra mil, som det for nylig blev vist i evakueringen fra Afghanistan. Ankjær Jensen udtrykte også sin tillid til, at Albanien vil være i stand til at integrere sig i EU, når EU åbner forhandlingerne.
I overensstemmelse med traditionen organiserede de dedikerede aktivister Ibrahim Xhemailji, Ixhet Lutfiu, Bedri Bytyçi, Adnan Aliti det festlige program for uafhængighedsdagen med journalisten Belkisa Selmanis elegante moderation. Deltagerne fulgte begejstret den vidunderlige gruppe børn under ledelse af vores lidenskabelige landsmand Nevzat Qamili, samt mange andre kunstneriske stykker fra vores folklores populære fond. Prisen tildelt af arrangørerne til den talentfulde kunstner Jimilian Ismaili øgede begivenhedens følelser.
Ambassadør Elida Petoshati lykønskede deltagerne og alle vores landsmænd i Danmark den 28. november, vores uafhængighedsdag. Hun betragtede oprettelsen af ​​foreningen som et vigtigt øjeblik ikke blot for den yderligere styrkelse af det konsoliderede albansk-danske venskab, men også for at fremme de mange bånd mellem vore to folk.

 

Engelsk:
On November 28th, Denmark-Albania Association 🇩🇰🇦🇱 was founded in Copenhagen, with the initiative and care of Albania’s Honorary Consul, Hans-Georg Nielsen, the Danish writer Claudia Westh Looning, Linda Kabashi and a group of our compatriots, including Ixhet Lutfiu e Safet Lalucci Selmani. This inaugural session was honored by the participation of a number of Danish friends, fond of Albania and the Albanian world, as well as members of the Albanian community from Copenhagen and beyond. The opening speech was given by former Ambassador of Denmark to Albania, Mr. Karsten Ankjaer Jensen, who participated as Guest of Honour.
”Albanians, themselves are the biggest attraction and asset of Albania” said Mr. Ankjær Jensen. Albanians and Danes have a lot in common. The mentality and traits of Albanians and Danes are much alike. Both have much to offer to each other and he emphasised the importance of intensifying mutual exchange.
Mr. Ankjær Jensen praised Albania’s foreign policy as a pillar of stability in the region and commended Albania’s role in NATO and Albania's willingness to also go the extra mile as shown recently in the evacuation from Afghanistan. Mr. Ankjær Jensen also expressed his confidence that Albania will be able to integrate into the European Union once the EU opens up the negotiations.
Following the tradition, the dedicated activists Ibrahim Xhemailji, Ixhet Lutfiu, Bedri Bytyçi, Adnan Aliti organized the festive program for the Independence Day, with the elegant moderation of the journalist Belkisa Selmani. The participants followed enthusiastically the wonderful group of children under the direction of our passionate compatriot Nevzat Qamili, as well as many other artistic pieces from the popular fund of our folklore. The award granted by the organizers to the talented artist Jimilian Ismaili added to the emotions of the event.
Ambassador Elida Petoshati congratulated the participants and all our compatriots in Denmark on November 28th, our Independence Day. She considered the establishment of the Association as an important moment not only for the further strengthening of the consolidated Albanian-Danish friendship, but also for the promotion of multiple ties between our two peoples.
Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram