+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

Referat af DAF konstituerende bestyrelsesmøde den 5. august 2023

Dato: 18/08/2023

Referat af DAF konstituerende bestyrelsesmøde den 5. august 2023

Referat af

DAFs konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 5.8.2023 på Hellerup sejlklubs restaurant.

På mødet deltog:

Hans-Georg, Safet, Dhimiter og Cveta.

Afbud: Ixhet, Linda, Karsten og Afrim.

Gæst: Nico (Gift med Cveta)

Dagsordenen var som følger:

 1. Kort præsentation
 2. Siden sidst
 3. Bestyrelsens konstituering, jf. vedtægterne for DAF
 4. Økonomisk status. Kontingenter og sponsorbidrag
 5. Handlingsplan for sæson 2023 - 2024

Kultur, økonomi og politik

 1. Opgavefordeling / hvem gør hvad.
 2. Evt.

----------------------------

1.Kort præsentation:

Alle præsenterede sig selv og vi bød velkommen til vores nyeste medlem, Cveta.

 1. Siden sidst

Vi talte om vores seneste møde og hvad vi har haft af arrangementer i 2022/2023.

Der blev igen talt om DAFs formål som forening da vores profil ikke er skarp nok i forhold til at dække alle albanere - og ikke kun selve Albanien.

Det første skridt kan være at samle alle tre albanske ambassadører fra hhv. Albanien, Kosova og Nordmakedonien.

 1. Bestyrelsens konstituering, jf. vedtægterne for DAF.

Der blev bestemt på mødet at HG fortsætter som formand, Safet fortsætter som kasser og Linda som sekretær.

 1. Økonomisk status. Kontingenter og sponsorbidrag

Safet fremlagde regnskabet og listen over betalte og ikke betalte medlemmer. Ca. 50 % af medlemmerne har betalt kontingent for 2023. Der er to sponsorer som har betalt for 2023 (Lalucci) og (la Mia Scampa).

Armandos, som var en stor sponsor i starten, får lov at stå på siden i år også. Chati som vedligeholder hjemmesiden betragtes som betalende sponsor også.

Der blev besluttet at der skal laves et sponsorbrev så vi på den måde kan tiltrække nye sponsorer. Ansvarlig: Safet

 1. Handlingsplan for sæson 2023 - 2024 - Kultur, økonomi og politik

Uafhængighedsdagen 28.11.2023 skal holdes lørdag den 25.11.2023

De ansvarlige for arrangementet blev Ixhet og HG

Der blev diskuteret hvad programmet skal indeholde og besluttet at salen i Herlev skal reserveres hurtigst muligt.

Børnene fra Ballerup, som blev glemt sidste år, skal være på programmet i år.

De 2 danske guitarspillere Gantriis og Zimmermann som har turneret i Albanien kunne også være en del af arrangementet da vi på denne måde kan repræsentere det danske på dagen også.

Der blev ligeledes foreslået traditionel mad, men det er ikke alle sale som tillader at man medbringer egen mad.

Der blev ligeledes foreslået at de albanske fodboldklubber blev inviteret med og kunne kort præsentere sig selv.

Marin Mema m.m.: Dhimiter er ansvarlig for arrangementet med Xhemil Zigeri.

Såfremt Marin Mema (kontroversiel albansk journalist)og andre journalister fra Albanien deltager i mødet kan DAF være behjælpelig med dette event.

Ismail Kadaré: Der blev igen talt om, at arrangere et bog-event med Kadaré i Danmark. De ansvarlige for dette arrangement blev valg Karsten, Ixhet og HG.

Der blev besluttet at HG laver et brevudkast og at vi til at starte med kontakter Gyldendal og dernæst kongehuset. Til dette arrangement kræver der store sponsorater som Kadaré bør medvirke til at skaffe.

Export-Import : Det blev besluttet at Cveta og Dhimiter er de ansvarlige for dette område. Arbi Hoxha / NGO´en Competitive Skills skal kontaktes af Cveta.

Der vil evt. blive holdt møde med de relevante personer i Albanien om eksport af olivenolie. Der skal i første omgang at bedes om firmaoplysninger samt pris- og produktlister.

Nurellari Winery fra Berat blev nævnt. https://www.vivino.com/DK/da/nurellari-winery-reserva-superiore/w/5517390

14.08.2023

Ref. Safet / hgn

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram