+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

GF 2023: søndag den 18. juni 2023 kl. 14.30

Dato: 08/06/2023

GF 2023: søndag den 18. juni 2023 kl. 14.30

Kære medlem af DAF

Årets generalforsamling er nu fastlagt til søndag den 18. juni 2023 kl. 14.30 - ca. 16.30

Generalforsamlingen holdes på adressen: Economical Aps c/o Regus, Lautruphøj 1, 2750 Ballerup.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
  5. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge en handlingsplan for 2023 / 2024.

Forslag til planen er meget velkomne.

  1. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
  2. Godkendelse af budget
  3. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  4. Valg af revisor
  5. Eventuelt

Du finder DAFs vedtægter på albanske.dk

Bestyrelsen beklager de 2 - desværre nødvendige - udskydelser af årets generalforsamling.

Med venlig hilsen og vel mødt

For DAFs bestyrelse,

Hans-Georg Nielsen, formand

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram