+45 20 48 50 63 
info@albanske.dk

DAF generalforsamling 2024 - se her!

Dato: 10/03/2024

DAF generalforsamling 2024 - se her!

Kære medlem og / eller ven af D.A.F.

Der indkaldes hermed til årets generalforsamling i D.A.F.

Generalforsamlingen holdes søndag den 14. april 2024 kl. 13.30 hos

Restaurant Superbello (superbello.dk), Jernbane Alle 45h, 2720 København.

   

Albaniens nye ambassadør i Danmark Sokol Dedja, PhD, vil deltage i generalforsamlingen.

Sokol Dedja  har mere end 20 års erfaring med EU-politikker og EU-integration opnået i ledende stillinger i ministeriet med ansvar for EU-anliggender i Albanien og i Bruxelles (Albaniens mission til EU): koordinering af den komplekse proces med implementering af stabiliserings- og associeringsaftalen og Albaniens forberedelse til EU-tiltrædelsesforhandlinger. Tidligere vice udenrigsminister.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Aflæggelse af revideret regnskab og budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og virksomheder
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Vedr. dagsorden mm henvises i øvrigt til D.A.F.s hjemmeside. https://albanske.dk/vedtaegter/

Bemærk venligst, at stemmeret på generalforsamlingen forudsætter at du har betalt kontingent for 2024.

Kontingentet på 200 kr. kan betales på konto nr. 7780-6590244 i Skjern Bank.

Husk at anføre navn ved indbetalingen!

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen holdes i årets 1. kvartal. Det har desværre af praktiske grunde ikke været muligt at overholde. Bestyrelsen beklager de 2 ugers forsinkelse.

På bestyrelsens vegne

Hans-Georg Nielsen, formand

Marievej 8,  2900  Hellerup
Cvr-nr. 42911135
Designed af chati.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram